Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00 i Hodde-Tistrup Hallen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Årsberetning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6. Valg af registreret revisor.

7. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være givet skriftligt til bestyrelsen

senest 8 dage før generalforsamlingen dmcm@bbsyd.dk

Venlig hilsen

Torben Haahr

Hodde-Tistrup Hallen

Centerleder

post@hthallen.dk

Lærkevej 23

DK-6862 Tistrup

Tlf 7529 9063 – 2022-6862

www.hthallen.dk