Der afholdes generalforsamling mandag den 27. Marts. 2023 kl. 19.00 i Hodde-Tistrup Hallen.
Dagsorden iflg. Vedtægter. 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Henrik Bergstedt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen på mail: hrbergstedt@gmail.com.

Foreningen er vært med kaffe og brød.

Tistrup Tennisklub.     

Bestyrelsen.