Vores centerleder gennem mere end 15 år har valgt at søge nye udfordringer, hvorfor vi søger hans afløser I Hodde-Tistrup Hallen. Vi er vi meget optaget af at skabe gode rammer for et aktivt og sundt idræts- og fritidsliv for alle borgere området.

Det gør vi blandt andet ved at stille attraktive og tidssvarende faciliteter til rådighed for borgerne, så mulighederne for fysisk udfoldelse altid er til stede. Ud over HT Hallen ejer vi også Hodde Forsamlingshus. De to faciliteter indeholder blandt andet 2 traditionelle idrætshaller, cafeteria, skydebane og spinningfaciliteter, samt en række møde- og festlokaler. HT Hallen er sammenbygget med JANUS – Vestjyllands kunstmuseum og her er ligeledes et tæt samarbejde, men JANUS drives selvstændigt.
Trane Skolen ligger også placeret ved siden af HT Hallen i Tistrup.

Alle faciliteterne er vigtige sociale knudepunkter for borgerne i lokalområdet, og til at føre centeret videre søger vi en ambitiøs og folkelig ildsjæl, der brænder for at skabe aktiviteter og liv for og med borgerne i Hodde-Tistrup området. Hodde Tistrup Hallen er kendetegnet ved en enorm stor lokal frivillig inddragelse, som motiveres og koordineres af HT-Hallen og primært centerlederen.
Som centerleder har du det overordnede driftsansvar for alle faciliteter.

Jobbet har i hovedtræk følgende arbejdsopgaver:
• Daglig drift af centrenes faciliteter – herunder praktiske gøremål, økonomi, administration, vagtplanlægning, personaleansvar etc.
• Fokus er på at skabe / bevare et højt og attraktivt aktivitetsniveau – både for de eksisterende brugere, men du har også fokus på at få nye brugere til centrene gennem spændende nye aktiviteter.
• Samarbejde og koordinering med skole, klubber, foreninger, frivillige og andre brugere.
• Fastholde et højt og attraktivt aktivitetsniveau i begge huse for alle aldersgrupper
• Daglig drift af centrets faciliteter – herunder centerets cafeteria
• Fortsætte og udvide samarbejdet mellem JANUS, Trane Skolen og de lokale foreninger
• Være drivkraften for den store gruppe af frivillige som hjælper til i husene og som er uundværlige for driften og økonomien.
• Skabe gode og sunde rammer for børn og unge
• Fastholde centerets sunde økonomi
• Kommunikere og samarbejde med centerets bestyrelse og brugere

Det forventer vi af dig:
• Som centerleder bliver du nøglespilleren i forhold til brugere og ansatte, og din rolle er afgørende for den måde, mennesker bliver mødt i centeret. Derfor er det vigtigt at du er udadvendt, imødekommende og samarbejdsorienteret af natur – gerne med humor og et glimt i øjet. Du vil have en stor kontaktflade med alle slags mennesker, og derfor er det også vigtigt at du kan udstikke
rammer og stå fast, når du oplever udfordringer.
• Du er en folkelig, rummelig og ambitiøs ildsjæl, der brænder for idræt og bevægelse og
foreningslivet generelt.
• Du er praktisk anlagt og går ikke af vejen for praktiske opgaver af forskellig art.
• Du har sandsynligvis erfaring med ledelse og har et stort ”service-gen”.

• Du har muligvis erfaring fra en tilsvarende stilling eller fra et job i idræts-, service- eller oplevelsesbranchen – men vi er også meget interesserede i at høre fra dig, hvis du har en anden baggrund.
• Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring med indkøb og kontakt til håndværkere, og endelig er det vigtigt at du er fleksibel og kan arbejde på skæve tider og i weekenderne.
• Du deltager i bestyrelsesmøder, diverse fora under Varde Kommune (for hallerne) og skal have et tæt samarbejde med bestyrelsen samt med brugere af centeret
• Nøgleordene er: Fleksibilitet, struktur, serviceminded, ansvarlighed og at møde folk i øjenhøjde

Til gengæld kan vi tilbyde dig et spændende job i et udviklende miljø, hvor du får medansvar for udviklingen af alle HT-Hallen fremover. Du får et tæt samarbejde med de ansatte, en flok frivillige ildsjæle, alle hallens brugere samt bestyrelsen. Stillingen er meget alsidig, og du får mulighed for at udvikle dine egne koncepter og i høj grad sætte præg på dit arbejde og selv tilpasse din arbejdstid.
Løn og ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsansættelse. Løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer
Forventet tiltrædelse: 1. september 2023 (der vil være en periode med overlap med den nuværende centerleder)
Ansøgningsfrist: senest 1. maj – ansøgning sendes på e-mail til dmcm@bbsyd.dk eller til Carsten Mortensen, Engvej 11, 6862 Tistrup

Hodde-Tistrup Hallen søger ny ansvarlig for cafeteriaet
Vi søger samtidigt en ny ansvarlig for hallens cafeteriadrift. Stillingen er ikke fuldtids, og arbejdstiden vil være afhængig af omfanget af såvel møde- og idrætsaktiviteterne.
Omfanget af cafeteriadriften vil kunne planlægges i samarbejde med centerlederen og bestyrelsen, og den ansvarlige vil have stor mulighed for indflydelse på dette.

Løn efter kvalifikationer
Ansøgningsfrist: 1. maj 2023 – ansøgning sendes på e-mail til dmcm@bbsyd.dk eller til Carsten Mortensen,
Engvej 11, 6862 Tistrup
Forventet tiltrædelse: 1. september 2023
Ovennævnte stillinger som centerleder og cafeteriaansvarlig kan naturligvis kombineres for det rette par.
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte
Carsten Mortensen – 20613410
Ole Haahr Hansen – 30629990
Bjørn Jønsson – 51615321
Thomas Alnor – 25222552