Den store sø nord for Søparken i Tistrup, skal renses op for dunhammer, som på meget kort tid har bredt sig meget.

Mandag i næste uge vil Entreprenør Kim Vind starte på det

I morgen torsdag vil vi begynde at lukke vandet af søen.

Alt det opgravede materiale bliver kørt væk med det samme, da der ikke er plads til at lade de afvande først.

Arbejdet forventets afsluttet i løbet af uge 11